Om oss

Eriksson Byggab grundades 2000 av Bengt Eriksson och Örjan Eriksson. Företaget omsätter 10-15 miljoner euro och har i dagsläget 25 personer anställda och sysselsätter ett tiotal underentreprenörer på årsbasis.

Företaget utför i huvudsak vatten-, anläggnings- och byggnadsentreprenader på Åland med omnejd.

Inriktning är att uppnå hög servicegrad och kvalitet i alla åtaganden med en motiverad och kompetent personal.

Vår målsättning är att utifrån beställarens behov, projektera och bygga en ändamålsenlig produkt på önskvärd tid och kvalité.

Vi har en fullständig projekterings avdelning (www.mik.ax) där vi utför alla typer av bygghandlingar och ansökningar under byggprocessen med stor erfarenhet av vattenbyggnad och husbyggnad där vi har kapacitet att gå in i totalentreprenader i tidiga skeden.

Hamngatan 8A, 22 100 Mariehamn
+358 (0)18 19 078, info@byggab.ax

KartaInstagram