Byggab bygger på förtroende
Byggab bygger på förtroende

Vårt berömda projekt

Byggab har byggt en ny torrdocka för Pommern i västra hamnen i Mariehamn.

Pommern Torrdocka

Eriksson Bygg AB har högsta kreditvärdigheten AAA

Hamngatan 8A, 22 100 Mariehamn
+358 (0)18 19 078, info@byggab.ax

KartaInstagram