BYTE AV ADRESS FÖR FAKTURERING + NY E-FAKTURA ADRESS

För att kunna göra vår fakturahantering mer effektiv har vi nu övergått helt till elektronisk hantering av
inköpsfakturor. Detta innebär även att vi i större utsträckning gärna tar emot e-fakturor av er.

E-FAKTURA

E-FAKTUROR KAN I FORTSÄTTNINGEN MED FÖRDEL SÄNDAS MED FÖLJANDE INFO:
Mottagare: Eriksson Bygg Ab
FO-nr: 1652414-0
E-faktura adress: 003716524140
Operatörskod: 003708599126
Operatör: Open text Oy

FAKTURA VIA E-POST

OM NI INTE ÄNNU SKICKAR E-FAKTUROR, MEN HAR MÖJLIGHET ATT SKICKA FAKTUROR VIA E-POST:
Skicka fakturor som bilaga i .pdf till adressen: erikssonbygg@heeros-invoices-fi.com
Bilagorna behöver vara av sådan kvalitet att man enkelt kan utläsa summor, text, datum m.m.
OBS! Det är endast bilagorna som läses in, eventuellt meddelande/text i mailet beaktas ej.

PAPPERSFAKTURA

PAPPERSFAKTUROR KAN I FORTSÄTTNINGEN SÄNDAS TILL FÖLJANDE ADRESS:
Eriksson Bygg Ab
C/O Confido Scan
Blomstringsvägen 12
22150 JOMALA

Hamngatan 8A, 22 100 Mariehamn
+358 (0)18 19 078, info@byggab.ax

KartaInstagram