Västra hamnen, kaj 4 och 5.

  • Pålning av dyktalb med jack up Jaki
  • Dyktalb stålrör nedslagna till ca -50 m med dragstag till ca -70
  • Dyktalb formad
  • Dyktalb inkl pålar gjuten med 650 m3 special betong
  • Färdig dyktalb
  • Rensning vid kajlinje
  • Borrning av pålkaj
  • Spontning

Hamngatan 8A, 22 100 Mariehamn
+358 (0)18 19 078, info@byggab.ax

KartaInstagram