Vårdö Bro

  • Format brostöd Vårdöbro
  • Lyft av brobalkar på brostöd
  • Pikning av brobana på gammla bron
  • Demontering av brobalkar gammla bron
  • Gamla Vårdö bro
  • Pålningsarbeten pågår för stöd i vatten
  • Gjutning i spontlådor

Hamngatan 8A, 22 100 Mariehamn
+358 (0)18 19 078, info@byggab.ax

KartaInstagram