Vårdö Bro

 • Gamla Vårdö bro
  Gamla Vårdö bro
 • Pålningsarbeten pågår för stöd i vatten
  Pålningsarbeten pågår för stöd i vatten
 • Gjutning i spontlådor
  Gjutning i spontlådor
 • Format brostöd Vårdöbro
  Format brostöd Vårdöbro
 • Lyft av brobalkar på brostöd
  Lyft av brobalkar på brostöd
 • Pikning av brobana på gammla bron
  Pikning av brobana på gammla bron
 • Demontering av brobalkar gammla bron
  Demontering av brobalkar gammla bron

Hamngatan 8A, 22 100 Mariehamn
+358 (0)18 19 078, info@byggab.ax

KartaInstagram